ติดตามผลงานเราได้ที่ :

Facebook1วิชาการกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

อ่านต่อ

โครงการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาหัวข้อวิจัยทางด้านภาษา" ภาควิชามนุษยศาสตร์

อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :


เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพงานวิจัย

 - เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพงานวิจัย

อ่านต่อ

บทความ :

The Pronunciation of the Final –s and its Grammatical Meaning

The Pronunciation of the Final –s and its Grammatical Meaning           The “s” sound is not only a phoneme in English but it is also a morpheme (the smallest unit of meaning) whe
Internet Technology and Social Network Trend

Internet Technology and Social Network Trend          ในโลกปัจจุบันที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงทั่วทุกพื้นที่ อีกทั้งยังมีความเร็วในการรับส่งสัญญาณที่สูงขึ้น ซึ่งก็มีผู้ให้บร
From Kyoto Protocol to EU: How has the EU transposed “Emission Trading” into its legal system?

From Kyoto Protocol to EU: How has the EU transposed “Emission Trading” into its legal system?           Kyoto Protocol1 was established in order to fight Global Warming which is
Cyber bullying and the law: existing legislation or the specific one?

Cyber bullying and the law: existing legislation or the specific one?           No one can deny the influence of technology to our lives, especially the internet. Presently, we ar
08. 2017