หน้าหลัก > ประกาศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปร ...
2018-07-19 15:38:32
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ
>>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ.pdf <<&l ...
2018-07-18 18:15:01
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (กำหนดการใหม่)
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตร ...
2018-09-27 11:49:16
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 Admission
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 Admis ...
2018-09-27 11:50:39
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับด้วย Portfolio) รอบ 1/2
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับด้วย& ...
2018-01-09 14:33:12
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี GUR2560 Good University Report
        Good University Report 2560 (Thai).pdf ...
2018-09-27 10:55:10
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
          กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งท ...
2017-12-15 15:42:52
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งกำหนดวันเซ็นยื ...
2017-12-15 09:40:40
ประกาศปัจจุบัน