หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2017-10-11 17:03:24          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ และโครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับแบบโควตา) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1380 , 0-2160-1260-61 และ 0-2160-1024-25 โทรสาร. 0-2160-1262 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

http://www.reg.ssru.ac.th/index.php

ดาวน์โหลดเอกสาร

  - ทุนเพชรสุนนันทา.pdf
  - ประกาศรับสมัครนักศึกษา.pdf