หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรม > ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างนิตยสารรูปแบบ E-Magazine เพื่อการท่องเที่ยว
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างนิตยสารรูปแบบ E-Magazine เพื่อการท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 มี.ค. 61 - 12 เม.ย. 61


ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้

          ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างนิตยสารรูปแบบ E-Magazine เพื่อการท่องเที่ยว ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...pdf