หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรม > ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการเมืองในกระบวนการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการเมืองในกระบวนการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61


แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

          ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการเมืองในกระบวนการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อสอบถาม หรือสำรองที่นั่งได้ที่ คุณธิดารัตน์ สร้อยวันเพ็ญ โทร. 06 4989 9050

อ่านเพิ่มเติม....pdf