หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "แนวทางการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยของไทย" สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "แนวทางการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยของไทย" สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุ ...
2022-08-02 16:14:58
คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจแนวประการัง ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ในโครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account)
คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจแนวประการัง ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ในโครงการจั ...
2022-08-14 23:07:28
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.เกรียงไกร กองเส็ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.เกร ...
2022-08-14 23:01:49
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบ ...
2022-07-27 17:40:41
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต จัดอบรมให้ความรู้นั ...
2022-07-27 17:39:05
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาญเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาญเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิ ...
2022-07-27 14:04:10
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม"พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดีย" ครั้งที่ 1
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม"พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ ...
2022-07-27 14:04:24
ข่าวย้อนหลัง