หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เเขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือ Job Top Gun เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในสายงาน HR ในยุคดิจิทัล
เเขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือ Job Top Gun เพื่อเตรีย ...
2021-10-27 15:56:17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการทวนสอบข้อมูลก่อนการปรับปรุง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการทวนสอบข้อมูลก่อนการปรับปรุง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ ...
2021-10-27 15:18:47
แนะนำรุ่นพี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำรุ่นพี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพี่ ...
2021-10-25 16:35:11
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2564
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2564        & ...
2021-10-18 18:56:07
เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฝ่ายมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภ ...
2021-10-25 16:33:08
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ...
2021-10-25 16:31:38
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 7/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 7/2564วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ...
2021-10-27 15:12:40
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนค ...
2021-10-27 15:53:33
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์& ...
2021-10-27 15:52:15
ข่าวย้อนหลัง