หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ...
2023-01-13 11:17:24
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาเเละบุคลากร คณะมนุษยศาสต ...
2023-01-13 09:35:12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยระบบ Agile
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยระบบ Agileวัน ...
2023-01-13 09:07:52
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานของฝ่าย ครั้งที่ 1/2566
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานของฝ่าย ครั้งที่  ...
2023-01-11 16:15:46
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสวันที่ 11 มกราคม พ. ...
2023-01-11 16:04:13
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ...
2023-01-11 14:12:59
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเชิญฟังบรรยายในหัวข้อ ...
2023-01-11 10:07:02
ฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานประจำฝ่าย
ฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานประจำฝ่ายวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 อาจ ...
2023-01-10 09:29:45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2566วันที่ 6 มกราค ...
2023-01-10 09:28:42
ข่าวย้อนหลัง