หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ
ข่าวสารวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563     29 กรกฎ ...
2020-08-03 11:04:24
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศหรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศห ...
2020-07-29 15:43:33
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจ ...
2020-07-11 11:37:38
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมทบทวนกรอบภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมทบทวนกรอบภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ     23 ม ...
2020-07-01 16:03:58
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิ ...
2020-07-01 16:05:02
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ร่วมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนผสมกับออนไลน์ (SSRU Next)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ร่วมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนผสมกับออนไล ...
2020-06-01 16:34:03
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 5/256322 พฤษภาคม 2563 คณะมนุ ...
2020-06-01 16:29:47
ข่าวย้อนหลัง