หน้าหลัก > ข่าว >

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น    &n ...
2018-10-12 13:20:34
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of Things: IoT สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of Things: IoT สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์      &n ...
2018-10-12 12:25:57
สาขาท่องเที่ยวฯ จัดสัมมนาหัวข้อ “แนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการต้อนรับภาคพื้นดินและงานบริการต้อนรับบนเครื่องบิน”
          25 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ...
2018-10-12 12:26:46
โครงการฝึกอบรมอาชีพและให้คำปรึกษา (Job Fair Mini) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงก ...
2018-10-12 12:28:27
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอสารสนเทศด้วยโปรเเกรม Infographics"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอสารสนเทศด้วยโปรเเกรม Infographics" สาขาวิชาสารสนเทศศาส ...
2018-10-12 12:30:20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างและบ่มเพาะนักศึกษา (Start up) สู่การเป็นเจ้าของกิจการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างและบ่มเพาะนักศึกษา (Start up) สู่การเป็นเจ้าของกิจการ   ...
2018-10-11 11:06:15
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์ใหม่สู่งานวิจัยและบริการวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์ใหม่สู่งานวิจัยและบริการวิชาการ” ประจำ ...
2018-10-11 11:06:36
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ” คณะมนุษศาสตร์ฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ” คณะมนุษศาสตร์ ...
2018-10-11 11:06:46
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0” คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0” คณะมน ...
2018-10-11 11:06:58
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยประทานองค์โสมฯ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยประทานองค์โสมฯ        ...
2018-10-11 11:08:20
ข่าวย้อนหลัง