หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-12-14 11:27:33

โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          30 พฤศจิกายน 2563 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศึกษา ณ ห้องประชุมนิภานภดล โดยมีอาจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ของสาขาฯ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปี่ที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกประสบการวิชาชีพทางสารสนเทศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf