ข้อมูลเว็บไซต์ประจำตัวผู้สอน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้อมูลเว็บไซต์ประจำตัวผู้สอน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ลำดับที่ชื่อสกุลเว็บไซต์

1อาจารย์พรสมิทธิ์ฉายสมิทธิกุลhttps://elfhs.ssru.ac.th/pornsamith_ch/

2ผศ.มรกตวรชัยรุ่งเรืองhttps://elfhs.ssru.ac.th/morakot_wo/

3อาจารย์พรเพิ่มแซ่โง้วhttps://elfhs.ssru.ac.th/pornperm_sa/

4อาจารย์ณยศกุลพานิชhttps://elfhs.ssru.ac.th/nayot_ku/

5อาจารย์คธาวุฒิไวยสุศรีhttps://elfhs.ssru.ac.th/katawut_wa/

6อาจารย์ ดร. อาริยาภู่ระหงษ์https://elfhs.ssru.ac.th/ariya_po/

7อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์วัฒนาhttps://elfhs.ssru.ac.th/siriman_wa/

8อาจารย์ ดร.สุวรรณฤทธิ์วงศ์ชะอุ่มhttps://elfhs.ssru.ac.th/suwannarit_wo/

9ผศ.เพ็ญนภาปาละปินhttps://elfhs.ssru.ac.th/pennapa_pa/

10ผศ.ดร.ภูสิทธ์ภูคำชะโนดhttps://elfhs.ssru.ac.th/phusit_ph/

11อาจารย์ ดร.สุวิทย์คงสงค์https://elfhs.ssru.ac.th/suwit_kh/

12อาจารย์ ดร.วาสนาสุรีย์เดชะกุลhttps://elfhs.ssru.ac.th/wasana_su/

13อาจารย์ธนาคมพจนาพิทักษ์https://elfhs.ssru.ac.th/tanakom_po/

14อาจารย์ ดร.อังค์วราเหลืองนภาhttps://elfhs.ssru.ac.th/angvarrah_li/

15อาจารย์จินต์จิราบุญชูตระกูลhttps://elfhs.ssru.ac.th/chinchira_bu/

16ผศ.อนันตชัยเอกะhttps://elfhs.ssru.ac.th/anantachai_ae/

17ผศ.ดร.สุวรีย์ยอดฉิมhttps://elfhs.ssru.ac.th/suwaree_yo/

18อาจารย์สุณัฐากรุดทองhttps://elfhs.ssru.ac.th/sunattha_kr/

19อาจารย์ปทิตตาอัคราธนกุลhttps://elfhs.ssru.ac.th/pathitta_ak/

20อาจารย์นภาศรีสุวรรณโชติhttps://elfhs.ssru.ac.th/napasri_su/

21ผศ.ดร.จิราภรณ์อัจฉริยะประสิทธิ์https://elfhs.ssru.ac.th/jiraporn_ad/

22อาจารย์กฤติกาผลเกิดhttps://elfhs.ssru.ac.th/krittika_ph/

23อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์แซ่ลี้https://elfhs.ssru.ac.th/saowalak_sa/

24อาจารย์อาทิมาพงศ์ไพบูลย์https://elfhs.ssru.ac.th/arthima_po/

25อาจารย์วรุณญาอัจฉริยบดีhttps://elfhs.ssru.ac.th/warunya_aj/

26อาจารย์นพวรรณงามรุ่งโรจน์https://elfhs.ssru.ac.th/nopphawan_ng/

27อาจารย์กณิกนันท์โภชฌงค์https://elfhs.ssru.ac.th/kaniknun_ph/

28อาจารย์ณพิมชนะกิจพวกอินแสงhttps://elfhs.ssru.ac.th/napimchanakid_pu/

29อาจารย์จีรนันท์  แสงศรีจันทร์https://elfhs.ssru.ac.th/jeeranan_sa/

30อาจารย์ ดร.ฤดีเอี่ยมเรืองพรhttps://elfhs.ssru.ac.th/rudee_ei/

31อาจารย์ว่าที่ ร.ต. ดร.เกรียงไกรกองเส็งhttps://elfhs.ssru.ac.th/kriangkrai_ko/

32อาจารย์ ดร.ชนิชา คิดประเสริฐhttps://elfhs.ssru.ac.th/chanicha_ki/

33อาจารย์กัณฑริกาจึงสง่าสมhttps://elfhs.ssru.ac.th/kantarika_ju/

34อาจารย์อลิสาเมฆขำhttps://elfhs.ssru.ac.th/alyssa_me

35อาจารย์ไพลิน  กลิ่นเกษรhttps://elfhs.ssru.ac.th/pailin_kl/

36ผศ.ดร.เปรมวดีณ นครพนมhttps://elfhs.ssru.ac.th/premvadee_na/

37อาจารย์คชาภัชหลิมเจริญhttps://elfhs.ssru.ac.th/kachaphat_li/

39อาจารย์วิรุตม์ อินทร์ชูรันต์https://elfhs.ssru.ac.th/wirut_in/

40Mr. KoheiIwamoto https://elfhs.ssru.ac.th/kouhei_iw/

41อาจารย์อังคณาสุขวิเศษhttps://elfhs.ssru.ac.th/aungkana_su/

42ผศ.วิชุดาขุนหนูhttps://elfhs.ssru.ac.th/wichuda_ku/

43อาจารย์นิธิวดีโฆสรัสวดีhttps://elfhs.ssru.ac.th/nithiwadee_ko/

44ผศ.ดนยาด่านสวัสดิ์https://elfhs.ssru.ac.th/danaya_da/

45Mr.James EugeneHarrishttps://elfhs.ssru.ac.th/james_ha/

46อาจารย์กัญชลิกาตรีกลางดอนhttps://elfhs.ssru.ac.th/kanchalika_tr/

47Mr. Guillaume,Paul, Napoleon LANGLOIS https://elfhs.ssru.ac.th/guillaume_la/

48อาจารย์พัชราพรรณภูบุญศรีhttps://elfhs.ssru.ac.th/patcharaphan_ph/

49อาจารย์นันท์นลิน อินเสมียนhttps://elfhs.ssru.ac.th/nannalin_in

50ผศ.จันทิมาหวังสมโชคhttps://elfhs.ssru.ac.th/chantima_wa/