หน้าหลัก > ข่าว > > อธิการบดีชื่นชมนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ร่วมเสนองานวิจัย ในเวทีระดับนานาชาติ
อธิการบดีชื่นชมนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ร่วมเสนองานวิจัย ในเวทีระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 ธันวาคม 2562 16:35:41


อธิการบดีชื่นชมนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ร่วมเสนองานวิจัย ในเวทีระดับนานาชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์พิจักษณ์ ภู่ตระกูล หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ และคณาจารย์แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ นำนักศึกษาได้แก่นายภาณุ สุทธิวารีวัฒนา และนายคันฉัตร พรหมศิริ เข้าพบ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาแขนงวิชาบริหารรัฐกิจสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ “Kuala Lumpur International Multidisciplinary Academic Conference (KLIMAC2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอธิการบดีและคณบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษา และคณาจารย์ที่มีส่วนในการผลักดันในการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยให้นักศึกษา เปิดประสบการณ์และความท้าทายใหม่ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของความสำเร็จต่อไปในอนาคต

อ่านพิ่มเติม....pdf