หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการอบรม“การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรม“การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 กุมภาพันธ์ 2563 15:16:16


โครงการอบรม“การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาควิชาสังคมศาสตร์จัดการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” ให้แก่คณาจารย์ โดยมีรศ.ดร.โยธิน เเสวงดี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมนิภานภดล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf