หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วางแนวทางจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วางแนวทางจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-25 15:06:59


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วางแนวทางจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเเละตัวเเทนนักศึกษา เพื่อหารือและมอบนโนบายแนวทางในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รวมถึงพูดคุยเเลกเปลี่ยน รับฟังปัญหาเเละเเนวทางการแก้ไขเพื่อให้การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม....pdf