หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-10 11:12:18


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

        วันที่ 9 กันยายน 2563 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธาน, ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ, อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการ, และเลขานุการอีก 2 ท่าน ได้แก่ น.ส.ฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ และน.ส.มลฤดี พงษ์ธนู  โดยการตรวจประเมินฯในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf