หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางการอบรมไอที นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตารางการอบรมไอที นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 18:04:29 

ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมโครงการอบรมไอที หัวข้อ

1.เจาะลึกการใช้ Excel เพื่อการปฏิบัติงาน

2.เทคนิคการใช้ Photoshop เพื่อการออกแบบสื่อ

3.เทคนิคการผลิตและการตัดต่อสื่อวีดีโอเพื่อการนำเสนอ


ผู้เข้าอบรมสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อชิงรางวัล

รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และประกาศนียบัตร 1 รางวัล

รองชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 500 บาท และประกาศนียบัตร 1 รางวัล

รางวัลชมเชยได้รับประกาศนียบัตร 3 รางวัล


ตารางการอบรมไอที นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

วันที่/เวลา

กิจกรรม

สาขาวิชา

เสาร์
4 กันยายน 2564
9.00-12.00 น.
เทคนิคการผลิตและการตัดต่อสื่อวีดีโอเพื่อการนำเสนอ
โดย อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภูมิศาสตร์ฯ
เสาร์
4 กันยายน 2564
13.00-16.00 น.
เทคนิคการผลิตและการตัดต่อสื่อวีดีโอเพื่อการนำเสนอ
โดย อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี
ภาษาไทย
ศุกร์
17 กันยายน 2564
9.00-12.00 น.
เจาะลึกการใช้ Microsoft Excel เพื่อการปฏิบัติงาน
โดย อาจารย์ศิวพร ลินทะลึก
ภาษาอังกฤษ
เสาร์
18 กันยายน 2564
9.00-12.00 น.
เทคนิคการใช้ Photoshop เพื่อการออกแบบสื่อ
โดย อาจารย์ธนศักดิ์ มงคลสินธุ์
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
พฤหัส
23 กันยายน 2564
13.00-16.00 น.
เจาะลึกการใช้ Microsoft Excel เพื่อการปฏิบัติงาน
โดย อาจารย์ศิวพร ลินทะลึก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศุกร์ 24 กันยายน 2564
13.00-16.00 น.
เจาะลึกการใช้ Microsoft Excel เพื่อการปฏิบัติงาน
โดย อาจารย์ศิวพร ลินทะลึก
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น