หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-27 15:00:34สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565
คุณสมบัติ
เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00
รับ ม.6 ทุกสาย, ปวช. กศน.
ไม่ตาบอดสี
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.geo.hs.ssru.ac.th/home

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th