หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 16:31:38คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดี

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นตัวแทน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา