หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี การศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission)
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี การศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 พฤษภาคม 2565 22:16:27

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี การศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
  • - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
  • - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

สมัครเรียน : https://student.mytcas.com/th

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ssru.ac.th/isqy04

โทร. : 0 2160 1286