หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ (Moodle Website)
กำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ (Moodle Website)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 17:53:33กำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ (Moodle Website)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ติดตั้ง ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่เริ่มใช้งาน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรียนคณาจารย์ทุกท่าน

โปรดสำรองข้อมูลในเว็บไซต์ประจำตัว Moodle

ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

***เนื่องจากหลังการ Update ข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เวอร์ชั่นเก่าอาจสูญหายได้ทั้งหมด***