หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-08 10:41:38ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.อาจารย์อนันตชัย เอกะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อนุสาขาวิชาภาษาอังกฤษใน ฐานะภาษาต่างประเทศ

2. อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์

3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์