หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญติดตามอ่านบทความวิจัย
ขอเชิญติดตามอ่านบทความวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-08-31 18:04:27สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญติดตามอ่านบทความวิจัยของ นายจักรพรรดิ ท่างาม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในบทความเรื่อง "กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันและมุขตลกของตัวละครพระสงฆ์ในภาพยนตร์" โดยมีอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่ : ทิศทางการปรับตัวของสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาด้วย