หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ ถึงบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ ถึงบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 17:50:10ประชาสัมพันธ์ ถึงบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน

ยกเลิกกำหนดการ การเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (วันที่ 2 กันยายน 2564)

ขอให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ตามกำหนดการใหม่ (วันที่ 30 สิงหาคม 2564) ที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งผ่าน SMS มาถึงทุกท่าน

ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ สกายฮอล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว