หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนภูมิศาสตร์ ให้นักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนภูมิศาสตร์ ให้นักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 17:56:29อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนภูมิศาสตร์ ให้นักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม

วันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง และอาจารย์ณยศ กุลพานิช ได้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนภูมิศาสตร์ ให้กับให้กับนักศึกษา สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอน อาทิเช่น อากาศยานไร้คนขับ(UAV) เพื่อการสำรวจระยะไกล การศึกษาความเป็นเมืองผ่านการสำรวจระยะไกล จากภาพดาวเทียมแสงสว่าง และการใช้ Google My Map ที่เป็นการแสดงแผนที่ในรูปแบบอย่างง่าย