หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-01-11 10:51:02คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

สาขาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

สมัครเรียน /รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ssru.ac.th/


download ==> รายละเอียดประกาศรับสมัคร.pdf


www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

0 2160 1282 / 0 2160 1286