หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)" ม.ราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)" ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 17:57:47อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)" ม.ราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 หลักสูตรสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)" โดยมี อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 100 คนจากสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง และเรียนรู้ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการศึกษาวิจัย