หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยากาศการฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-12-15 13:37:49บรรยากาศการฝึกงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับชมวีดีโอ : https://youtu.be/9Mb2KTLa3RM

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hs.ssru.ac.th/th/news/view/news003-08-09-2021

ติดตามข่าวสารสาขาฯ : https://www.facebook.com/sdm01.ssru

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร. 0 2160 1286