หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-27 15:53:33รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการของคณะฯ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์