หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-19 17:40:51คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์