หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมผู้บริหาร เตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ วิกฤต โอกาส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมผู้บริหาร เตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ วิกฤต โอกาส

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 16:20:44คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมผู้บริหาร เตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ วิกฤต โอกาส 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารของคณะ เพื่อเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ วิกฤต โอกาส ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ ห้องประชุมพรโสภิณ  เพื่อนำเสนอในการประชุมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” (แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย : Reinventing University) ที่จะมีการประชุมในวันที่ 8 ตุลาคม 2564