หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-07 18:25:08คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 3 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา