สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ประจำปี 2561

วิธีการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน.pdf
สมัครได้ที่  www.ssruhsk.com หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ฤดี เอี่ยมเรืองพร โทร. 02-160-1299