สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ประจำปี 2563


วิธีการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
สมัครได้ที่  www.ssruhsk.com หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Mr. Fan Liang Tel. 081-008-5868