ชมรมนักศึกษาชมรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
+ Around the word CLUB


+ ชมรมภูมิศาสตร์อาสา


Do4U CLUB


ชมรมภาษาและวรรณศิลป์


+ ชมรมภาษาจีน


ชมรมวัฒนธรรมสร้างสรรสังคม


ชมรมพัฒนาสังคม

ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
+ ชมรมอนุรักษ์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
+ ชมรมประชาสัมพันธ์
+ ชมรมคอมพิวเตอร์ชาววังสวนสุนันทา

+ ชมรมชนบทพัฒนาสร้างสรรค์
+ ชมรมฅนหลังเลนส์
+ Develop Leadership CLUB

+ CIM FAMILY CLUB
+ ชมรมภาพยนตร์
+ ชมรมฟุตบอล

+ ชมรมเพชรครุศาสตร์
+ Kendo CLUB
+ ชมรมแบดมินตัน

+ ชมรมปลูกป่าสร้างโลก
+ ชมรมปันน้ำใจ
+ ชมรมมุสลิมพัฒนา

+ ชมรมธารน้ำใจให้น้อง
+ ชมรมวอลเลย์บอล
+ ชมรมลับเฉพาะกิจจิตอาสา

+ ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
+ ชมรมสื่อสร้างสรรค์
+ ชมรมอาสาพัฒนาชนบท

+ Sport Sci Club
+ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ
+ ชมรมสันทนาการ

+ CS CLUB
+ ชมรมดนตรีไทยสวนสุนันทสังคีต
+ ชมรมแบกเป้อาสา

+ ชมรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง
+ CT Volunteer CLUB
+ ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง

+ ชมรมสุนันทาลัย
+ SSRU E-Sport CLUB
+ ชมรมพุทธศาสน์