หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 ธันวาคม 2563 14:03:22

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

       วันที่ 4 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงนโยบายการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบุตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพฯแก่ผู้รับชอบ รวมถึงแจ้งปฏิทินการประกันคุณภาพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf