หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-11 15:08:56


โครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 มีนาคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการตามกฎหมายประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาในมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศ” โดยมี อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ และมีอาจารย์ ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมการเสวนา ให้ความรู้แก่นักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นทางกฏหมายที่น่าสนใจ และมีความทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน

อ่านเพิ่มเติม....pdf