หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02 สิงหาคม 2565 14:38:03

สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนที่แนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการใช้งานระบบ LTAX-Online ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการปรับปรุงข้อมูลที่ดินประจำเดือนตามมาตรา 10"
ท่านที่ลงทะเบียนอบรมแผนที่แนวเขตของกรมไม่ทัน สามารถสมัครอบรมโครงการนี้ ไม่จำเป็นต้องทำ GIS เป็น เพราะเรามีวิทยากรกลุ่มช่วยดำเนินการ
การันตีนำเข้าข้อมูลแผนที่แนวเขต รองรับเตรียมใช้งาน LTAX-Online ในอนาคต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนที่แนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการใช้งานระบบ LTAX-Online ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการปรับปรุงข้อมูลที่ดินประจำเดือนตามมาตรา 10"
- รุ่นที่ 1 จังหวัดราชบุรี : ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
- รุ่นที่ 2 จังหวัดจันทบุรี : ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2565 ณ เคพี แกรนด์ จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และทีมงานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ค่าลงทะเบียน 5,900.- บาท
ส่งใบสมัครก่อนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งและเพื่อให้ทีมวิทยากรเตรียมพร้อมข้อมูลแนวเขตสำหรับนำเข้าระบบ Online
กรุณานำคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานมาในวันอบรม
รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/.../1BF0JqvX4gzAlW2p8D7w8nu.../view
สมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://forms.gle/jtEK7qbvvwJi13ABA