หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้(KM) สายวิชาการ "การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้(KM) สายวิชาการ "การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-21 21:32:21ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้(KM) สายวิชาการ "การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม บุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา เพื่อเตรียมแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) สายวิชาการ "การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565" ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์