หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งผลงานคลิปวีดีโอส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม "ขนมฝักบัว"
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งผลงานคลิปวีดีโอส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม "ขนมฝักบัว"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-12-20 21:38:25


กนกกาญจน์ ทนุก

นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ส่งผลงานคลิปวีดีโอส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม "ขนมฝักบัว"

เข้าร่วมประกวดในโครงการ “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” Challenge Cultural Influencers

จัดโดย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/thaitreasuremall/posts/220826676720473