หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ        ...
2018-10-12 13:16:52
โครงการ " พี่จีนสอนน้อง พร้อมเติมรอยยิ้ม ครั้งที่ ๘"
โครงการ " พี่จีนสอนน้อง พร้อมเติมรอยยิ้ม ครั้งที่ ๘"          สาข ...
2018-10-12 12:27:20
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่          เมื่อวั ...
2018-10-12 12:27:46
กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ...
2018-10-12 12:27:59
T.I.H.M Mini Job Fair 2017 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
T.I.H.M Mini Job Fair 2017 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ      & ...
2018-10-12 12:31:26
คณะมนุษยศาสตร์ฯขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกล่าววาทศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ฯขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) ชั้นปีที่ ...
2018-10-12 11:56:10
โครงการอนุรักษ์และสืบสานภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
โครงการอนุรักษ์และสืบสานภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์       ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ สาขาวิ ...
2018-10-11 11:07:33
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมทีมพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมทีมพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า      & ...
2018-10-11 11:09:01
โครงการก่อร่างสร้างน้องอย่างมีคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการก่อร่างสร้างน้องอย่างมีคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          ...
2018-10-11 11:09:33
ข่าวย้อนหลัง