หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมแข่งขันกีฬาสีสานสานสัมพันธ์บุคลากรสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมแข่งขันกีฬาสีสานสานสัมพันธ์บุคลากรสวนสุนันทา      27 ธันวาคม 2560 ...
2018-10-12 13:19:30
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อนุบาลเด่นหล้า
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อนุบาลเด่นหล้า         เมื ...
2018-10-12 13:19:04
คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560
คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560          อาจ ...
2018-10-12 13:18:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศ ...
2018-10-12 13:18:21
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
          กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งท ...
2018-10-12 13:17:51
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งกำหนดวันเซ็นยื ...
2018-10-12 13:17:35
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ        ...
2018-10-12 13:16:52
คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2560
คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2560          ผศ.ดร. ...
2018-10-12 13:16:40
คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่นิตยา วิเศษ มารดา ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล
คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่นิตยา วิเศษ มารดา ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล  &n ...
2018-10-12 13:16:28
ข่าวย้อนหลัง