หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > "ขายทอดตลาดวิชาการสัมผัสได้" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
"ขายทอดตลาดวิชาการสัมผัสได้" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-01 11:38:59


       สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนประชาชน และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมงาน “ขายทอดตลาดวิชาการสัมผัสได้” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ภายในงานดังกล่าวยังมีบูธกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การออกบูธ OPEN HOUSE 2018  แนะแนวหลักสูตรการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงานออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมาก ฯลฯ ทั้งนี้ งานจะมีขึ้นภายในวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชั้น 4 อาคาร ศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา