หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่7/2560
คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่7/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2017-11-10 10:07:26คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่7/2560

          ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่7/2560 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องการจัดทำแผนรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชนภาคพิเศษ ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆที่ผ่านมาของคณะและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ....pdf