หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรม “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย” สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรม “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย” สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:52:56


กิจกรรม “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย” สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จัดกิจกรรม “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย” เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  มีรศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วยผศ.ดร.นิพนธ์ศศิธรสภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และได้รับเกียรติจากนายวินัย เกิดด้วยทอง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ

          ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดให้มีการอภิปรายในหัวข้อ การพิจารณาคดีทุจริตประพฤติมิชอบ  บทบาทและประสบการณ์ของเจ้าพนักงานคดีในระบบไต่สวน”    โดยคณาจารย์พร้อมทั้งนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่เวลา  8.30 น. ถึง 14.00 น.  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf