หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:40:01


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

          7 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นายยงยุทธ กิจสันทัด หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

อ่านเพิ่มเติม....pdf