หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินหน้าผลักดันงานวิจัย อาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินหน้าผลักดันงานวิจัย อาจารย์และนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:11:23


สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินหน้าผลักดันงานวิจัย อาจารย์และนักศึกษา

          วันที่ 8 มิถุนายน 2561  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลักดันให้คณาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัย และบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน  และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ

          โดยทางสาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มาบรรยาย เกี่ยวกับวิธีการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา และหนังสือ ทางด้านกฎหมายมหาชน  และการเขียนบทความทางวิชาการอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ณ ห้องนิภานภดล อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf