หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:10:42


พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

          วันที่ 12 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน รุ่นที่ 14 จำนวน 26 คน ซึ่งจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผศ. ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ฉันทัช วรรณถนอม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี ณ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริการ อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf