หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกับ สวทช.
คณะมนุษยศาสตร์ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกับ สวทช.

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:56:05


คณะมนุษยศาสตร์ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกับ สวทช.

           เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมประชุมกับผู้แทนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย ในการประชุมเตรียมจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัทสวนสุนันทา กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf