หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการทำบุญปีใหม่ และกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการทำบุญปีใหม่ และกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:26:12


โครงการทำบุญปีใหม่ และกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมในพิธี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมในพิธี ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        สำหรับช่วงบ่ายจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในคณะฯ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งบรรยกาศการแข่งขันกีฬาเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ อิ่มเอมไปด้วยความสุขทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม....pdf