หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์ฯประชุมสาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์ฯประชุมสาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-01-16 13:50:00


คณะมนุษยศาสตร์ฯประชุมสาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf