หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:56:42


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานวิจัย

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือผลงานวิจัย เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ซึ่งมีนักศึกษาของคณะเข้าร่วมโครงการกว่า 1,600 คน ซึ่งคณะมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าทำผลงานวิจัย และพัฒนาศึกยภาพด้านความคิด วิเคราะห์ และกระบวนการทำวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี

          ทั้งนี้ในปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการ Mini Conference ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม และอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนองานวิจัยอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf